เมืองด้งวิทยา

คติพจน์

จรรยางาม      ทำตามหน้าที่
สามัคคี มีวินัย

ปรัชญา

นิมิตตํ  สาธุรูปนํ  กตญญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้ก้าวทันเทคโนโลยี   มีคุณธรรม จริยธรรม   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียม เต็มเปี่ยมความร่วมมือชุมชน

สิ่งที่เราภาคภูมิใจ

กีฬา

เมืองด้งวิทยาเกี่ยวกับกีฬา

ศิลปวัฒนธรรม

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเมืองด้ง

การแสดงละคร

การแสดงและรณรงค์ต่างๆ

ผู้บริหารเมืองด้งวิทยา

จำนวน

อาจารย์
29
กรรมการ
15
นักเรียน
378
ห้องเรียน
12

คำแนะนำและรีวิว

ยอดเยี่ยมครับ เด็กๆน่ารักมาก

นาย ……….. ………..

ยอดเยี่ยม

นาย ……….. ……….. Facebook

ดีมาก

นาย ……….. ……….. G+,Twitter

มาแนะแนวเด็ก ม.3 กับ ม.6 เด็กน่ารัก มารยาทดีมาก เด็กไหว้ทั้งมาและกลับ ทั้งโรงเรียน ประทับใจมาก
บรรยากาศดี สะอาด เป็นระเบียบ

นาย ……….. ……….. Facebook,G+

Gallery

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเมืองด้งวิทยา

เกี่ยวกับ ม.ว.

ตัวอย่าง ... งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
7 กันยายน 2561

ติดต่อ