ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 รอบ2

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรมสังคม

อัพเดท ผลการแข่งขันวันที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 7 กันยายน 2561

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 รอบ1

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรมสังคม

อัพเดท ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ วันแรก 6 กันยายน 2561

ฟ้อนนางโยนไหว้สาพระเมืองด้ง

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรมสังคม

การส่งมอบสืบสานฟ้อนนางโยน ฟ้อนที่พบในสายตระกูลพระเมืองด้ง เจ้าเมืองด้ง บ้านพี่เมืองน้องกับเมืองลับแลงไชย ขอขอบคุณอ.แววดาว ศิริสุข ท่านผอ.สรายุธ ผู้อำนวยการรร.เมืองด้งวิทยา ที่ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่านี้

วันวชิราวุธ

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรมสังคม

นายสรายุทธ เกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้