ติดต่อ

ที่อยู่ :   โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 150 หมู่ 1 บ้านแม่รากใต้ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

โทรศัพท์ :  0-5567-7028

โทรสาร : 0-5567-7029

E-mail :  muangdong@gmail.com

  muangdong@outlook.com

Facebook : http://www.facebook.com/mdwittaya

Youtube :   http://www.youtube.com/morworlive